مهندسی برق قدرت

مقالات

لامپ بخار فلز یا متال هلاید

لامپ بخار فلز یا متال هلاید چیست؟

نوعی لامپ جیوه ای که داخل آن فلزاتی نظیر تالیم- ایندیم و سدیم اضافه کردند مقدار بهره ی این نور بیشتر و عمرش کمتر از لامپ جیوه ای است.  لامپهاي متال هلايدشبيه لامپهاي جيوه اي بوده و فرق  مهم آنها اين است كه در اين لامپ ها علاوه بر جيوه تركيب جيوه و هالو‍ژن وجود دارد وقتي كه لامپ روشن شده و به درجه حرارت كار خود رسيد متال هايد موجود در حباب تخليه  به صورت بخار در آمده و وقتي اين بخار به قسمت مركزي لوله تخليه كه داراي  درجه حرارت زيادي حدودc 6000 ميباشد نزديك ميشود هالوژن و فلز ازيكديگر  جداشده ودر اين موقع فلز تشعشعات مغناطيسي با طيف معين ايجاد مي نمايد .

فلز و هالو ژن در اثر  جابه جايي به قسمت سرد لوله نزديك شده دو مرتبه با هم تركيب مي شوند و اين سيكل همچنان تكرار مي گردد و دو خاصيت اصلي دارد .

1ـ بعضي از فلزات كه به صورت فلز تنها نمي توانند در آن درجه حرارت به بخار تبديل شوند با جدا شدن از هالوژن در درجه حرارت لامپ تخليه به صورت بخار در آمده ، تحريك شده و نور توليد مي كند اين فلزات شامل تاليوم THALLIUM  انيديوم INDIUM اسكانديو SCANDIUM ديسيروسيوم DYSPRISUM  وكاليوم GALIIUM  مي باشد .

2ـ فلزاتي كه ازنظر شيميايي تحت تأثير قوس الكتريكي قرار گرفته و بر روي سيليس اثر ميگذارد چنان چه به صورت تركيب فلز و هالوژن در آيد ديگر اين اثر را نخواهند داشت .  به اين ترتيب در لامپهاي متال هلايد در قسمت قوس الكتريكي وسط لوله ( هالوژن + فلز ) وجود دارد . در صورتي كه در كناره هاي لامپ كه سرد تر است تركيب فلز وهالوژن مي باشد تركيبات فلز با هالوژن كه معمولا در لامپهاي متال هلايد به كار برده مي شوند عبارتند از :

1ـ يدورهاي سديم ، تاليوم ، انيديوم .

2 ـ يدورهاي سديوم و اسكانديوم .

3ـ يدور هاي ديسروسيوم و تاليوم .

الكترودهاي لامپهاي متال هلايد از تنگستن خالص بدون اكسيد فلزات درست شده و گاز كمكي اين لامپها آرگون مي باشد ضريب بهره نوري لامپ هاي متال هلايد 5/1 تا 2 برابر از لامپهاي جيوه اي مي باشد ولي عمر آنها كمتر از لامپهاي جيوه اي ميباشد .

لامپ های متال هلاید از نظر ساختمان مانند لامپ های جیوه پرفشار هستند.

تفاوت اصلی آنها با لامپ های جیوه پرفشار در این است که در حباب داخلی آنها علاوه جيوه مقدار کمی از نمک های هالوژنی وارد می کنند.نمکهای معمول
یدورسدیم،یدورایندیوم ویدورتالیوم است.وقتی لامپ در ظرف 5تا 7 دقیقه به درجه حرارت کار خود می رسد،یدورها تبخیر می شوند وبه فلز مربوط وید تجزیه می شوند ودر نتیجه در طول موج مخصوص خود تشعشع می کنند.به این ترتیب طیف لامپ بهتر می شود وبهره این لامپ ها در توان های مختلفی از تولید می شوند.

-طیف رنگی این لامپ ها

 نور ساطع شده از این لامپ ها در توان های مذکور، دمای حرارتی معادل 4000 تا 4500 درجه کلوین را پوشش می دهد.

دمای حرارتی معادل طیف رنگی این لامپها

 نور ساطع شده از این لامپها در توانهای مذکور، دمای حرارتی معادل 4000 تا 4500 درجه کلوین را پوشش میدهد.

-راندمان نوری

 این لامپ ها بسته به شرکت های سازنده مختلف دارای راندمان ر نوبین 80 تا 90 لومن بر وات می باشند

-طول موج نور

 بیشترین شدت نسبی نور ساطع شده از این لامپ ها در طیف نورهای با طول موج 400 تا 700 نانومتر ظاهر می شود. این لامپ ها امروزه در اندازه های 250 تا 2000 وات ساخته می شوند.
-طول عمر

طول عمر این لامپ ها حداکثر تا 15000 ساعت گارانتی می شود.

- کاربرد

بیشترین کاربرد این لامپها در روشنایی سالن های ورزشی ، استادیوم ها ، مراکز خرید، پالایشگاه ها می باشد. در سالهای اخیر این لامپها برای روشنایی داخلی هم مورد استفاده قرار گرفته اند.
پر کاربردترین توانهای این لامپها عبار تند از: 250 و 400 وات

     soltan

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۰/۰۹ساعت   توسط حمزه  |